Hướng dẫn kết nối Android TV BOX với TV

Đây là video chúng tôi xây dựng trên Android Tv Box S2, các dòng Android Tv Box khác các bạn đều làm tương tự như trong video hướng dẫn dưới đây.

Chúc các bạn thành công !