Xem truyền hình K+ chính hãng qua Android TV Box S6

Truyền hình K+ đã chính thức cung cấp dịch vụ MyK+, đây là dịch vụ GTGT của K+ giúp khách hàng của K+ có thể xem trực tuyến các kênh truyền hình K+ trên mọi thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân. Sự phát triển của mạng Internet tạo điều… [Read more]