Mở hộp, test micro không dây cao cấp Kiwi A8, chất âm chân thật, ấm áp

Mở hộp, test micro không dây cao cấp Kiwi A8, chất âm chân thật, ấm áp